RAKKERS

De Rakkers is voor meiden van groep 3 t/m groep 5 uit de streek.

Elke zaterdag ochtend van 10:00 tot 11:30 uur is het een drukte op het jeugdhonk. De Rakkers hebben dan hun opkomst. Ongeveer 20 razend enthousiaste meiden uit groep 3 t/m 5 komen langs om allerlei leuke dingen te doen. Denk hierbij aan speurtochten, spelletjes en knutselen.  Naast deze wekelijkse opkomsten hebben we ook activiteiten zoals sinterklaasopkomst, kerstontbijt, nachtje slapen en niet te vergeten het zomerkamp. Dit is elk jaar de eerste week van de zomervakantie, dus zet die alvast in je agenda! Wanneer je naar groep 6 gaat stroom je automatisch door naar de Zwervers.

De leiding bestaat uit enthousiaste meiden die zelf ook Rakker en/of Zwerver zijn geweest. 

  • Iris Butter
  • Jolien Kortekaas
  • Bodien Meiland
  • Nina van Saase
  • Lieke van der Bijl
  • Lenthe van Opzeeland

De meiden dragen tijdens de opkomst een uniform dat bestaat uit een spijkerbroek, een rode trui/T-shirt en een geel sjaaltje. Ieder die lid wordt ontvangt een sjaaltje en een shirt kunt u bij de leiding kopen. De kosten hiervoor zijn:

  • Trui: €15,-
  • T-shirt: €7,50
  • Sjaaltje (bij verlies): €2,50

De jaarlijkse contributie bedraagt €40,- en wordt in het begin van het schooljaar geïnt. Al deze activiteiten dragen er toe bij dat het Jeugdwerk De Zilk zich, naast een kleine gemeentelijke bijdrage, financieel zelfstandig staande kan houden. Door dit alles is men in staat de lidmaatschapsgelden zeer laag te houden, zeker in vergelij­king met andere verenigingen die actief zijn met jongeren. Juist deze laagdrempeligheid maakt het voor alle lagen van de Zilkse bevolking mogelijk haar kinderen aan onze activiteiten deel te laten nemen.

Voor vragen mail naar rakkers@jeugdwerkdezilk.nl

Ben je enthousiast?