BIKKELS

De Bikkels is voor jongens van groep 4 t/m groep 8

Elke donderdagmiddag van 15:30 tot 17:00 uur is er een groep stoere jongens uit groep 4 t/m 8 te vinden op het Honk in De Zilk. Ze krijgen hier de eerste handvatten richting techniek met knutselwerkjes van hout, plastic, ijzer enz. Ook maken we excursies naar bedrijven in de techniek en uitjes naar de duinen. va

De leiding bestaat uit:

  • Tim Langeveld
  • Emma Beelen
  • Cas Duivenvoord

De jaarlijkse contributie bedraagt €40,- en wordt in het begin van het schooljaar geïnt. Al deze activiteiten dragen er toe bij dat het Jeugdwerk De Zilk zich, naast een kleine gemeentelijke bijdrage, financieel zelfstandig staande kan houden. Door dit alles is men in staat de lidmaatschapsgelden zeer laag te houden, zeker in vergelij­king met andere verenigingen die actief zijn met jongeren. Juist deze laagdrempeligheid maakt het voor alle lagen van de Zilkse bevolking mogelijk haar kinderen aan onze activiteiten deel te laten nemen.

Voor vragen bel naar 06-54743015

Ben je enthousiast?