Algemeen

De Rakkers is een groep voor meiden in de leeftijd vanaf 6 jaar. Als je naar groep 6 gaat, dan ga je over naar de Zwervers.

Opkomsten
De opkomsten vinden plaats op zaterdagochten van 10 tot 11:30 op ons honk aan de Sportlaan 34a. Er zijn geen opkomsten tijdens de schoolvakanties en soms zijn er speciale opkomsten die niet op de zaterdag vallen [bijvoorbeeld Sint Maarten, laatste (zwem)opkomst, etc.]

Uniform
Het uniform bestaat uit een spijkerbroek [van het kind zelf], een rode trui/t-shirt en een geel sjaaltje. Ieder kind dat op de club komt krijgt een sjaaltje en de trui en het t-shirt kun je bij de leiding kopen. De kosten zijn:
Trui:                            15,- euro
T-shirt:                         7,50 euro
Sjaaltje [bij verlies]:       2,50 euro

Contributie
De jaarlijkse contributie bedraagt 40,- euro en wordt in het begin van het jaar [schooljaar] geļnt. Al deze activiteiten dragen er toe bij dat het Jeugdwerk De Zilk zich, naast een kleine gemeentelijke bijdrage, financieel zelfstandig staande kan houden. Door dit alles is men in staat de lidmaatschapsgelden zeer laag te houden, zeker in vergelij­king met andere verenigingen die actief zijn met jongeren. Juist deze laagdrempeligheid maakt het voor alle lagen van de Zilkse bevolking mogelijk haar kinderen aan onze activiteiten deel te laten nemen.

Leiding:
De leiding bestaat uit enkel uit vrouwelijke leiding die meestal zelf ook lid zijn geweest van het Jeugdwerk en uit De Zilk komen. Leidsters van de Rakkers zijn:

Julia van Haaster
Jill van Haaster
Dirkje Schoon
Isabel van der Meij
Rosalie van Haaster
Sanne Mulder
Jolien Kortekaas
Nikki Duivenvoorde

Laatste update: 7-3-2016
klik op de "Rakkers" button om terug te keren naar De Rakkers pagina